מנעול פרסה ארוכה קריפטונייט

390

Evolution LS w/ FlexFrame-U bracket